ԱՎԱԳ ԽՈՒՄԲ

Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ

ԱՎԱԳ ԽՈՒՄԲ:

Ժամանակն է նախապատրաստվել դպրոցին: Երեխաները սովորում են կենտրոնացնել ուշադրությունը , արտահայտել սեփական մտքերը, ձևակերպել հարցեր: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում տարրական մաթեմատիկային, խոսքի զարգացմանը, շրջակա միջավայրին, գեղարվեստական գրականությանը, ձեռքի աշխատանքին, ֆիզիկական և գեղագիտական դաստիարակությանը:

  • 5-6 տարեկան

  • 20 երեխա

  • 08:30-18:00

  • 1 դայակ, 1 մանկավարժ

 

Please set slug of footer page like "class-loop".