ԿՐՏՍԵՐ ԽՈՒՄԲ

Կենտրոնի ամենափոքր սաները

ԿՐՏՍԵՐ ԽՈՒՄԲ:

Մանկական կենտրոնի կրտսեր խոմբ կարող են ընդունվել 1,5 – 3  տարեկան երեխաները: Նրանք օրվա ընթացքում ունեն 15 րոպե տևողությամբ 2 պարապմունք, որոնք կազմակերպում են  միայն խաղային սկզբունքներով, ինչն էլ հետաքրքրություն է առաջացնում երեխաների մոտ: Պարապմունքների ընթացքում երեխաները ստանում են նախնական գիտելիքներ շրջակա միջավայրի, թվերի, էկոլոգիայի վերաբերյալ: Սովորում են  ճիշտ արտաբերել հնչյուններ, լսել հեքիաթներ, երգել երգեր, կատարում են ստեղծագործական աշխատանքներ:

  • 1,5 - 3 տարեկան

  • 15 երեխա

  • 08:30-18:00

  • 2 դայակ, 1 մանկավարժ

 

Please set slug of footer page like "class-loop".