Ծառայություններ

Բացի հիմնական ծառայություններից՝ ուսուցում, զարգացնող խաղեր, երգ, պար, նկարչություն, ծեփ, կենտրոնում նաև գործում են հավելյալ ծառայություններ՝ լոգոպեդի և հոգեբանի անհատական ժամեր

Ուսուցում

Կենտրոնում երեխաները նախապատրաստվում են դպրոցին` ծանոթանալով մաթեմատիկային և օտար լեզուներին:

Ազատ զբաղմունք

Զարգացնող խաղեր, հետաքրքրաշարժ հանձնարարություններ՝ Ձեր երեխայի օրը ավելի գունեղ դարձնելու համար:

Երգ, պար, նկարչություն

Բոլոր երեխաները տաղանդավոր են: Մենք կօգնենք նրանց զարգացնել իրենց հմտությունները վաղ տարիքից:

Գեղանկարչություն, ծեփ

Բացի ուսուցումից ու խաղերից շատ կարևոր է նաև հոգեբանի և լոգոպեդի աշխատանքը խոսքի ճիշտ զարգացման համար: